Securitate și sănătate în muncă

Securitate și sănătate în muncă

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, oferim servicii de securitate și sănătate în muncă, în concordanţă cu noile prevederi ale legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319 precum şi a celorlalte reglementări în vigoare aplicabile, vă facem cunoscută oferta noastră de servicii și consultanță în domeniul securității și sănătății în muncă, care cuprinde:

 I. EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

  1. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

  1. Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
  2. Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru și difuzarea acestora în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
  3. Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
  4. Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
  5. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă, în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
  6. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității.
  7. Instruirea salariatilor in domeniul SSM.

Solicitare ofertă și mai multe informații

Nume:

Companie:

Telefon:

Email:

Mesaj:


Folosim datele dvs doar pentru serviciul de ofertare. Va rugam sa apasati acest buton pentru acceptarea politicii noastre de confidentialitate.