Protecție civilă

Protecție civilă

Prestăm servicii de protecție civilă.

Vă aducem la cunoştiinţă că, în conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr. 212/2006;
 • OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.M.A.I. nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
 • O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;
 • O.M.A.I.   nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren;
 • Ordinul Prefectului privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în județ;
 • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005;

Prestăm următoarele servicii  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecție civilă:

I. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PROTECTIE CIVILA PENTRU OPERATORII ECONOMICI

 1. Documente privind organizarea şi înzestrarea celulei de urgenta

1.1.  Decizia de constituire a C.U. – OUG 21/2004, art. 45, modificată prin L. 15/2005

1.2.  Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.U. – Legea nr. 481/2004, art. 10.

1.3.  Evidenţa nominală a încadrării cu personal a C.U.

 1. Documente pentru asigurarea intervenţiei :

2.1 Planuri de intervenţie (de răspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenta.

2.2. Planul de evacuare a salariaţilor şi a unor categorii de bunuri materiale în situații de urgență (în conformitate cu O.M.A.I. Nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă – Planul va fi avizat de șeful Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență și aprobat de președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Bacău)

 1. Documente operative

3.1. Dosarul cu note de anunţare şi de evidenta a intervenţiilor.

3.2. Organizarea permanenţei pe ture de serviciu.

3.3  Planul de alarmare al celulei de urgenţă pentru aducerea personalului la sediul instituției.

3.4  Planul de pregătire a celulei de urgență în domeniul situațiilor de urgență;

 1. Elaborarea documentelor serviciului privat pentru situatii de urgenta

II. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PROTECTIE CIVILA PENTRU UNITATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE

 1. Organizarea activităţii de protecţie civilă a comitetului local pentru situaţii de urgenţă.

1.1. Documente de organizare

 • documente de organizare a comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
 • dispoziţia privind constituirea Comitetului Local şi Centrului Operativ Pentru Situaţii De Urgenţă;
 • regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Local Pentru Situaţii De Urgenţă  şi  a Centrelor Operative cu Activitate Temporară;
 • dispoziţia privind îndeplinirea atribuţiilor funcţiei  inspector de specialitate în domeniul protecţiei civile
 • fişa postului inspector de specialitate în domeniul protecţiei civile;
 • dispoziţia privind constituirea comisiei de evaluare a pagubelor produse de dezastre.

1.2. Documente de planificare anuale

 • planul anual cu activităţile în domeniul  protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor, situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor;
 • planul anual privind pregătirea în domeniul  protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor,  situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor;

1.3. Documente privind pregătirea structurilor organizate

 • tematica pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă;
 • teme de pregătire;
 • programul activităţilor de pregătire desfăşurate;
 • Tabel nominal cu personalul participant la activitatea de pregătire.

1.4. Documente privind pregătirea populaţiei

 • programul activităţilor de pregătire a populaţiei;
 • tematica prezentată în cadrul activităţilor de pregătire desfăşurate.

1.5. Documente operative

 • planul alarmării comitetului local pentru situaţii de urgenţă pentru aducerea personalului la sediu instituţiei;
 • organizarea permanenţei pe ture de serviciu.
 1. Elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgență
 • planul de analiza si acoperire a riscurilor; ( se aprobă de Consiliul Local )
 • planul de evacuare (dispersare) a populaţiei, salariaţilor si unor categorii de bunuri materiale în cazul situaţiilor de urgenta şi dezastrelor; ( se avizează de ISUJ  )
 • planul de intervenție la cutremur și alunecări de teren ( se avizează de ISUJ  )
 • planul de intervenție la inundații ( se avizează de S.G.A  și se aprobă de Prefect)
 1. Elaborarea documentelor de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
 1. Dosarul privind organizarea şi înzestrarea serviciului voluntar.
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntari.
 3. Dosar privind intervenţia serviciului voluntar.
 4. Dosar privind pregătirea personalului.
 5. Dosar operativ.
 6. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
 7. Registrul de control.
 8. Programul de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei.
 9. Dosar tehnic.

Solicitare ofertă și mai multe informații

Nume:

Companie:

Telefon:

Email:

Mesaj:


Folosim datele dvs doar pentru serviciul de ofertare. Va rugam sa apasati acest buton pentru acceptarea politicii noastre de confidentialitate.