Verificarea, reincarcare si repararea stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze florurate cu efect de sera, conform OMAI 138/2015.

Anexa 3 la normele tehnice. Detalierea operatiunile de verificare a stingatoarelor;

Anexa 4 la normele tehnice. Detalierea operatiunilor de reincarcare a stingatoarelor de incendiu;

Anexa 5 la normele tehnice. Detalierea operatiunilor de reparare a stingatoarelor de incendiu.

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

DESFĂŞURĂM URMĂTOARELE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ:

  1. Curs cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingeriii incendiilor, cod COR 541902,  in Bacau, in perioada 07.12.2020-06.01.2021
  2. Curs Servant Pompier, cod COR 541104, in Buzau, in perioada 07.12.2020-07.01.2021
  3. Curs Sef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situatii de Urgenta, cod COR 541901, in Buzau, in perioada 07.12.2020-07.01.2021

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – FORM CONSULT S.R.L.

  • Efectuăm verificarea, reincarcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, a hidrantilor exteriori si interiori, pentru județele Bacău, Neamț, Suceava, Iași și Vrancea.
  • Efectuăm lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Pentru detalii accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL S.S.M. ŞI S.U. – FORM CONSULT S.R.L.

  • INSTRUIRE ADAPTATĂ NOILOR RISCURI REPREZENTATE DE INFECŢIA CU SARS-COV-2
  • EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI/SAU ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ, INCLUSIV A RISCURILOR SPECIFICE CONDIŢIILOR DE CONTAMINARE EPIDEMIOLOGICĂ
  • DOCUMENTAŢIE PRIVIND MANAGENEMENTUL SSM.
  • ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
  • ELABORAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE LA INCENDII.

Pentru detalii accesaţi contact rapid