FORM CONSULT desfăşoară curs Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Form Consult SRL desfăşoară cursul de formare profesională, după cum urmează:

 1. Curs Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR 325723, în Bacău, începând cu data 12.02.2024

După absolvirea cursului se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite. Cursurile sunt autorizate de ANC.
Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

Curs privind însuşirea noţiunilor de igienă

Organizăm curs de igienă pentru persoanele prestatoare de servicii în domeniile:

 1. Modul I – alimentaţie publică şi colectivă
 2. Modul II – servicii curăţenie
 3. Modul III – producţie şi distribuţie apă potabilă
 4. Modul IV – tratare şi dezinfectarea apei din bazinele de înot şi piscine
 5. Modul V – cosmetică, înfrumuseţare corporală, piercing, tatuaj, machiaj
 6. Modul VI – dezinsecţie şi deratizare

După absolvirea cursului se eliberează certificat de absolvire emis de Direcţia de Sănătate publică judeţeană.

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

Form Consult SRL desfăşoară cursuri formare profesională, după cum urmează:

 1. Curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod COR 541901, în Bacău, începând cu data 15.01.2024.
 2. Curs Servant Pompier, cod COR 541104, în Bacău, începând cu data 15.01.2024.

După absolvirea cursului se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite. Cursurile sunt avizate de IGSU şi autorizate de ANC.
Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

Form Consult SRL desfăşoară, în Suceava, cursuri formare profesională, după cum urmează:

 1. Curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod COR 541901, în Suceava, în perioada octombrie-noiembrie 2023.
 2. Curs Servant Pompier, cod COR 541104, în Suceava, în perioada octombrie-noiembrie 2023.

După absolvirea cursului se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite. Cursurile sunt avizate de IGSU şi autorizate de ANC.
Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

Form Consult SRL desfăşoară cursuri formare profesională, după cum urmează:

 1. Curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod COR 541901, în Bacău, începând cu data 02.10.2023.
 2. Curs Servant Pompier, cod COR 541104, în Bacău, începând cu data 02.10.2023.

După absolvirea cursului se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite. Cursurile sunt avizate de IGSU şi autorizate de ANC.
Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

Form Consult SRL BACAU desfăşoară :

 1. Curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod COR 541901, în Bacău, în perioada 07.08.2023-29.08.2023
 2. Curs Servant Pompier, cod COR 541104, în Bacău, în perioada 07.08.2023-29.08.2023

După absolvirea cursului se eliberează certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.
Certificatul de absolvire are recunoaştere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

Form Consult SRL BACAU desfăşoară :

Curs cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, cod COR 541902, începând cu data de 17.07.2023.

Dupa absolvirea cursului se elibereaza un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei, insotit de suplimentul descriptiv care atesta competentele dobandite.
Certificatul de absolvire are recunoastere internationala daca este tradus si apostilat.

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – FORM CONSULT S.R.L.

 • Efectuăm verificarea, reincarcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, a hidrantilor exteriori si interiori, pentru județele Bacău, Neamț, Suceava, Iași și Vrancea.
 • Efectuăm lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Pentru detalii accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL S.S.M. ŞI S.U. – FORM CONSULT S.R.L.

 • INSTRUIRE ADAPTATĂ NOILOR RISCURI REPREZENTATE DE INFECŢIA CU SARS-COV-2
 • EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI/SAU ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ, INCLUSIV A RISCURILOR SPECIFICE CONDIŢIILOR DE CONTAMINARE EPIDEMIOLOGICĂ
 • DOCUMENTAŢIE PRIVIND MANAGENEMENTUL SSM.
 • ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
 • ELABORAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE LA INCENDII.

Pentru detalii accesaţi contact rapid

DESFĂŞURĂM URMĂTOARELE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ:

 

 1. Curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod COR 541901, în Bacău, începând cu 05.06.2023;
 2. Curs Servant Pompier, cod COR 541104, în Bacău, începând cu 05.06.2023;

Pentru înscriere accesaţi contact rapid