Bacău, str. Turbinei, nr.4, etaj 1
0730608894
office@formconsult.ro

Stingătoare

Oferim servicii verificare, reparare și reîncărcare stingătoare de incendiu, în judeţul Bacău.

Vă aducem la cunoştiinţă că, în conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • Ordinul ministrului afacerilor de  interne  nr. 135 din 30 august 2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;

Conform Normelor, stingătoarele de incendiu se verifică anual;

Conform art.12  din Norme, stingătoarele de incendiu se supun reîncărcării în următoarele situații:

  1. după fiecare utilizare;
  2. la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu;
  3. la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;
  4. ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO_2 sau agent curat.

Prestăm următoarele servicii  în domeniul apărării împotriva incendiilor:

     Verificarea, repararea și reîncărcarea stingătoarelor de incendiu cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, în județul Bacău.

 

Solicitare ofertă și mai multe informații

Nume:

Companie:

Telefon:

Email:

Mesaj:


Folosim datele dvs doar pentru serviciul de ofertare. Va rugam sa apasati acest buton pentru acceptarea politicii noastre de confidentialitate.

Contactaţi-ne pe WhatsApp