Stingătoare

Stingătoare

Oferim servicii verificare, reparare șI reîncărcare stingătoare de incendiu, stingătoare bacău.

Vă aducem la cunoştiinţă că, în conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • Ordinul ministrului afacerilor de  interne  nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;

Conform Normelor, stingătoarele de incendiu se verifică anual;

Conform art.14  din Norme, reîncarcarea stingătorului de incendiu se efectuează:

  1. după fiecare utilizare;
  2. la expirarea perioadei de valabilitate, acordate de producatorul singătorului de incendiu;
  3. la ce mult 3 ani de la ultima reîncarcare;
  4. ori de cate ori se constată scăderea masei încarcaturi sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingatoarele de incendiu cu CO2,  halon sau agent  curat” ;

Prestăm următoarele servicii  în domeniul apărării împotriva incendiilor:

     Verificarea, repararea și reîncărcarea stingătoarelor de incendiu cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, în județul Bacău.

 

Solicitare ofertă și mai multe informații

Nume:

Companie:

Telefon:

Email:

Mesaj:


Folosim datele dvs doar pentru serviciul de ofertare. Va rugam sa apasati acest buton pentru acceptarea politicii noastre de confidentialitate.