Apărare împotriva incendiilor

Apărare împotriva incendiilor

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Prestăm servicii pentru apărare împotriva incendiilor. Vă aducem la cunoştiinţă că, în conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005;

Prestăm următoarele servicii  în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecție civilă:

        I.Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

 1. Stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 2. Întocmirea actelor de autoritate ( decizii) prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
 • reglementarea privind efectuarea lucrărilor cu foc deschis în spaţiile aparţinând societății;
 • reglementarea privind  fumatul în spaţiile aparţinând societății;
 • reglementarea privind  depozitarea deşeurilor în spaţiile aparţinând societății;
 • reglementarea privind  spaţiile de închiriat în spaţiile aparţinând societății;
 • registru pentru evidenţa permiselor de lucru cu foc;
 • registru de control pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor (anexa nr. 7);
 • registru cu evidența exercițiilor de intervenție (anexa nr. 8);
 • elaborarea de instrucţiuni şi reguli specifice de P.S.I. pentru activitatea respectivă;
 • planurile de evacuare în caz de incendiu (de nivel şi încăperi), de depozitare a materialelor periculoase, pentru locurile de muncă;

  II.Elaborarea documentaţiei privind instruirea personalului

 • Elaborarea tematicii orientative anuală, de instruire pe categorii de personal;
 • Elaborarea graficului anual de instruire pe categorii de personal şi locuri de muncă;
 • Elaborarea de proceduri de instruire pe categorii de instructaje şi categorii de personal;
 • Elaborarea de teste sau chestionare privind verificarea cunoştinţelor însuşite, după fiecare instruire.
 • Instruirea salariatilor in domeniul SU.

         III. Elaborarea planului de intervenție la incendiu

Solicitare ofertă și mai multe informații

Nume:

Companie:

Telefon:

Email:

Mesaj:


Folosim datele dvs doar pentru serviciul de ofertare. Va rugam sa apasati acest buton pentru acceptarea politicii noastre de confidentialitate.