PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – FORM CONSULT S.R.L.

 • Efectuăm verificarea, reincarcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, a hidrantilor exteriori si interiori, pentru județele Bacău, Neamț, Suceava, Iași și Vrancea.
 • Efectuăm lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Pentru detalii accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL S.S.M. ŞI S.U. – FORM CONSULT S.R.L.

 • INSTRUIRE ADAPTATĂ NOILOR RISCURI REPREZENTATE DE INFECŢIA CU SARS-COV-2
 • EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI/SAU ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ, INCLUSIV A RISCURILOR SPECIFICE CONDIŢIILOR DE CONTAMINARE EPIDEMIOLOGICĂ
 • DOCUMENTAŢIE PRIVIND MANAGENEMENTUL SSM.
 • ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
 • ELABORAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE LA INCENDII.

Pentru detalii accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL S.S.M. ŞI S.U. – FORM CONSULT S.R.L.

 • INSTRUIRE ADAPTATĂ NOILOR RISCURI REPREZENTATE DE INFECŢIA CU SARS-COV-2
 • EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI/SAU ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ, INCLUSIV A RISCURILOR SPECIFICE CONDIŢIILOR DE CONTAMINARE EPIDEMIOLOGICĂ
 • DOCUMENTAŢIE PRIVIND MANAGENEMENTUL SSM.
 • ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
 • ELABORAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE LA INCENDII.

Cursuri situaţii de urgenţă IUNIE 2020 Form Consult SRL

 1. Curs Servant pompier, cod COR 541104, cu desfasurare in perioada 05.06.2020-30.06.2020.
 2. Curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod COR 541901, cu desfasurare in perioada 05.06.2020-30.06.2020.

În perioada stării de alertă, cursurile se desfăşoară online.

Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul situaţiilor de urgenţă, mai ales în domeniul protecţiei chimice, biologice, radiologice şi nucleare a populaţiei şi salariaţilor (CBRN).

PRESTĂRI SERVICII – COPROJECTING SYSTEM S.R.L.

 • ELABORARE DOCUMENTAŢII CU SCENARII DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU;
 • PROIECTARE A SISTEMELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE, ALARMARE ŞI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU, PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR;
 • PROIECTARE A SISTEMELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE LIMITARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR, PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR;
 • PROIECTARE A SISTEMELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE VENTILARE PENTRU EVACUAREA FUMULUI ŞI GAZELOR FIERBINŢI, CU EXCEPŢIA CELOR DE TIP NATURAL ORGANIZAT, PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR.