Curs specialist pentru prevenire situatii de urgenta

Curs specialist pentru prevenire situatii de urgenta

OFERTĂ CURS SPECIALIST PENTRU PREVENIRE SITUATII DE URGENTA

Organizam curs specialist pentru prevenire situatii de urgenta in conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor art. 34, alin. (1), formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi a Ordinului M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private și voluntare pentru situaţii de urgenţă, personalul angajat trebuie să aibă calificarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, organizăm cursuri de formare profesională program de perfecționare pentru ocupaţia:

SPECIALIST PENTRU PREVENIRE – cod C.O.R. 541103

Cursuri atestate de Ministerul Muncii, Familiei  şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Certificatele de absolvire sunt avizate de M.M.F.E.Ş  şi M.E.C şi recunoscute pe plan naţional.

Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.

            Durata cursul specialist pentru prevenire situatii de urgenta – 80 ore.

Loc de desfasurare – Sediul GTL Medical Clinic din Mun. Bacău, B-dul Unirii, nr. 24, jud. Bacău si in judetele unde formam serie.

Persoanele interesate vor solicita cererile de înscriere la tel. nr. 0334401286, după primirea ofertei. Cererea completată va fi trimisă prin fax la nr. 0334/401269.

Dosarul cu actele pentru înscriere va fi depus în prima zi de curs.

Relaţii la telefon – 0334401286, 0726181865 sau 0730 608894.

Plata se face prin virament în cont nr. RO13 BTRL00401202G78367XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Bacău, sau RO33TREZ0615069XXX008052 deschis la Trezoreria   Municipiului Bacău.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CURS SPECIALIST PENTRU PREVENIRE:

  1. Diploma şcoală (copie );
  2. BI /CI (copie );
  3. Certificat de naştere (copie );
  4. Certificat de căsătorie (copie ), pentru persoanele care şi-au schimbat numele.
  5. Certificat medical/fişă de aptitudini cu specificaţia “Apt pentru a desfăşura activităţi specifice ocupaţiei Specialist pentru prevenire”, cod COR 541103.

Documentele se depun în prima zi de curs.