Curs șef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Curs șef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Organizam curs autorizat șef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu prevederile OG. nr. 129/2000, republicată în 2005, a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor art. 34, alin. 1, şi a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, art. 34, alin. 1 şi art. 13, alin. 6, iniţierea, calificarea, perfecţionarea sau specializarea şefilor serviciilor de urgenţă, personalului de specialitate, se realizează prin cursuri, în instituţii de învăţământ de profil. Personalul de specialitate poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră organizăm  cursuri de formare profesională:

ŞEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  – C.O.R. cod. 541901.

Cursuri atestate de Ministerul Muncii, Familiei  şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Certificatele de absolvire sunt avizate de M.M.F.E.Ş  şi M.E.C şi recunoscute pe plan naţional.

Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Durata cursului șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – 120 ore (15 zile lucrătoare).

Condiţii de acces șef serviciu voluntar pentru situații de urgență:

  • absolvenţi de liceu cu/sau fără diplomă de bacalaureat.
  • vârsta minimă 18 ani.
  • certificat (adeverință) medicală cu specificaţia „Apt pentru ocupaţia Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă„

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CURS ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

  1. Diploma şcoală (copie );
  2. BI /CI (copie );
  3. Certificat de naştere (copie );
  4. Certificat de căsătorie (copie ), pentru persoanele care şi-au schimbat numele.

Înscriere și mai multe informații

Nume:

Localitate:

Telefon:

Email:

Mesaj:


Folosim datele dvs doar pentru serviciul de ofertare. Va rugam sa apasati acest buton pentru acceptarea politicii noastre de confidentialitate.