Curs inspector protecție civilă

Curs inspector protecție civilă

Compania FormConsult organizeaza Curs inspector protecție civilă. cod C.O.R. 121303. În conformitate cu prevederile art. 34, pct. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, vă aducem la cunoştinţă că:

Inspectorii de protecţie civilă;

Personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, de la municipii, oraşe, comune, instituţii publice, agenţi economici, realizează iniţierea, calificarea şi perfecţionarea   prin cursuri de formare profesională, în instituţiile de profil autorizate.

Conform art. 13, pct. (6) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, personalul de specialitate din domeniul protecţiei civile, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră organizăm cursuri de formare profesională:

Curs inspector protecţie civilă – PERFECŢIONARE – cod C.O.R. 121303.

Cursuri atestate de Ministerul Muncii, Familiei  şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Certificatele de absolvire sunt avizate de M.M.F.E.Ş  şi M.E.C şi recunoscute pe plan naţional.

Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul protecţiei civile.

Durata cursului – 135 de ore – 17 zile lucrătoare

Condiţii de acces curs inspector protecție civilă:

  • absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.
  • vârsta minimă 18 ani.
  • certificat (adeverință) medicală cu specificaţia „Apt pentru ocupaţia inspector protecție civilă„

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CURS INSPECTOR PROTECȚIE CIVILĂ:

  1. Diploma şcoală (copie ); – absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.
  2. BI /CI (copie );
  3. Certificat de naştere (copie );
  4. Certificat de căsătorie (copie ), pentru persoanele care şi-au schimbat numele.

Înscriere și mai multe informații

Nume:

Localitate:

Telefon:

Email:

Mesaj:


Folosim datele dvs doar pentru serviciul de ofertare. Va rugam sa apasati acest buton pentru acceptarea politicii noastre de confidentialitate.