DESFĂŞURĂM URMĂTOARELE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ:

 1. Curs cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingeriii incendiilor, cod COR 541902,  in Bacau, in perioada 07.12.2020-06.01.2021
 2. Curs Servant Pompier, cod COR 541104, in Buzau, in perioada 07.12.2020-07.01.2021
 3. Curs Sef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situatii de Urgenta, cod COR 541901, in Buzau, in perioada 07.12.2020-07.01.2021

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – FORM CONSULT S.R.L.

 • Efectuăm verificarea, reincarcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, a hidrantilor exteriori si interiori, pentru județele Bacău, Neamț, Suceava, Iași și Vrancea.
 • Efectuăm lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Pentru detalii accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL S.S.M. ŞI S.U. – FORM CONSULT S.R.L.

 • INSTRUIRE ADAPTATĂ NOILOR RISCURI REPREZENTATE DE INFECŢIA CU SARS-COV-2
 • EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI/SAU ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ, INCLUSIV A RISCURILOR SPECIFICE CONDIŢIILOR DE CONTAMINARE EPIDEMIOLOGICĂ
 • DOCUMENTAŢIE PRIVIND MANAGENEMENTUL SSM.
 • ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
 • ELABORAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE LA INCENDII.

Pentru detalii accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL S.S.M. ŞI S.U. – FORM CONSULT S.R.L.

 • INSTRUIRE ADAPTATĂ NOILOR RISCURI REPREZENTATE DE INFECŢIA CU SARS-COV-2
 • EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI/SAU ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ, INCLUSIV A RISCURILOR SPECIFICE CONDIŢIILOR DE CONTAMINARE EPIDEMIOLOGICĂ
 • DOCUMENTAŢIE PRIVIND MANAGENEMENTUL SSM.
 • ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
 • ELABORAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE LA INCENDII.

Cursuri situaţii de urgenţă IUNIE 2020 Form Consult SRL

 1. Curs Servant pompier, cod COR 541104, cu desfasurare in perioada 05.06.2020-30.06.2020.
 2. Curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod COR 541901, cu desfasurare in perioada 05.06.2020-30.06.2020.

În perioada stării de alertă, cursurile se desfăşoară online.

Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul situaţiilor de urgenţă, mai ales în domeniul protecţiei chimice, biologice, radiologice şi nucleare a populaţiei şi salariaţilor (CBRN).