DESFĂŞURĂM URMĂTOARELE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ:

  1. Curs cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingeriii incendiilor, cod COR 541902,  in Bacau, in perioada 07.12.2020-06.01.2021
  2. Curs Servant Pompier, cod COR 541104, in Buzau, in perioada 07.12.2020-07.01.2021
  3. Curs Sef Serviciu Voluntar/Privat pentru Situatii de Urgenta, cod COR 541901, in Buzau, in perioada 07.12.2020-07.01.2021

Pentru înscriere accesaţi contact rapid