DESFĂŞURĂM URMĂTOARELE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ:

  1. Curs Servant pompier, cod COR 541104, cu desfăşurare în perioada 03.11.2020 - 25.11.2020;
  2. Curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod COR 541901, cu desfăşurare în perioada 03.11.2020 - 25.11.2020;
  3. Curs Inspector protectie civila, cod COR 121303, cu desfăşurare în perioada 15.10.2020 - 12.11.2020;

Pentru înscriere accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – FORM CONSULT S.R.L.

  • Efectuăm verificarea, reincarcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, a hidrantilor exteriori si interiori, pentru județele Bacău, Neamț, Suceava, Iași și Vrancea.
  • Efectuăm lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Pentru detalii accesaţi contact rapid

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL S.S.M. ŞI S.U. – FORM CONSULT S.R.L.

  • INSTRUIRE ADAPTATĂ NOILOR RISCURI REPREZENTATE DE INFECŢIA CU SARS-COV-2
  • EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI/SAU ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ, INCLUSIV A RISCURILOR SPECIFICE CONDIŢIILOR DE CONTAMINARE EPIDEMIOLOGICĂ
  • DOCUMENTAŢIE PRIVIND MANAGENEMENTUL SSM.
  • ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR.
  • ELABORAREA PLANULUI DE INTERVENȚIE LA INCENDII.

Pentru detalii accesaţi contact rapid