PRESTĂRI SERVICII – COPROJECTING SYSTEM S.R.L.

  • ELABORARE DOCUMENTAŢII CU SCENARII DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR DE SECURITATE LA INCENDIU;
  • PROIECTARE A SISTEMELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE SEMNALIZARE, ALARMARE ŞI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU, PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR;
  • PROIECTARE A SISTEMELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE LIMITARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR, PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR;
  • PROIECTARE A SISTEMELOR ŞI INSTALAŢIILOR DE VENTILARE PENTRU EVACUAREA FUMULUI ŞI GAZELOR FIERBINŢI, CU EXCEPŢIA CELOR DE TIP NATURAL ORGANIZAT, PENTRU OBŢINEREA AVIZELOR.

PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – FORM CONSULT S.R.L.

  • Efectuăm verificarea, reincarcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, a hidrantilor exteriori si interiori, pentru județele Bacău, Neamț, Suceava, Iași și Vrancea.
  • Efectuăm lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Cursuri situatii de urgenta FEBRUARIE-MARTIE 2020 Form Consult SRL BACAU REDUCERI DE PREŢ: 25-30%

  1. Curs Servant pompier, cod COR 541104, cu desfășurare in perioada 10.02.2020-06.03.2020.
  2. Curs Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cod COR 541901, cu desfășurare in perioada 10.02.2020-06.03.2020.
  3. Curs Inspector protecție civilă, cod COR 121303, cu desfășurare în perioada  17.02.2020 - 20.03.2020.
  4. Curs cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingeriii incendiilor, cod COR 541902, cu desfășurare în perioada 17.02.2020 - 20.03.2020.